เสด็จสู่ฟากฟ้าสุราลัย พระมหากรุณาธิคุณจารึกในใจไทยชั่วกาล

แท็ก

ตัวใหญ่

ตัวใหญ่ ใหม่ล่าสุด