คุณแม่ตั้งครรภ์ใช้มือถือได้ ไม่ส่งผลต่อลูกในท้อง

คุณแม่ตั้งครรภ์ใช้มือถือได้ ไม่ส่งผลต่อลูกในท้อง

คุณแม่ตั้งครรภ์ใช้มือถือได้ ไม่ส่งผลต่อลูกในท้อง เกี่ยวกับ คุณแม่ตั้งครรภ์

Tonkit360

สนับสนุนเนื้อหา

คุณแม่ที่ตั้งครรภ์มักมีความกังวลต่างๆ เกี่ยวกับลูกน้อยว่ากิจวัตรประจำวันที่ทำอยู่เป็นประจำจะส่งผลข้างเคียง หรือกระทบกระเทือนต่อลูกในครรภ์หรือไม่ ซึ่งก็รวมถึงความกังวลในการใช้โทรศัพท์มือถือของคุณแม่ที่หวั่นว่ารังสีจากมือถืออาจจจะอันตรายต่อลูกได้

ล่าสุด เรื่องนี้ได้รับการยืนยันแล้วว่า การใช้มือถือในขณะตั้งครรภ์ไม่มีผลใดๆ ต่อสมองของเด็กที่อยู่ในครรภ์อย่างที่หลายคนเป็นกังวล  แม้ที่ผ่านมา มีรายงานว่า รังสีคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ที่เรียกว่า รังสีอาร์เอฟ (Radiofrequency radiation) ซึ่งแผ่ออกมาจากมือถือนั้น หากได้รับเป็นเวลานานๆ จากการใช้มือถือบ่อยๆ และเป็นระยะเวลานานๆ ในแต่ละครั้ง อาจเป็นปัจจัยเสี่ยงให้เกิดเนื้องอก หรือมะเร็ง โดยเฉพาะมะเร็งสมองได้

แต่จากผลการศึกษาที่เผยแพร่ในวารสาร BMC Public Health กลับพบว่ารังสีอาร์เอฟไม่ได้มีผลต่อการพัฒนาด้านประสาทของเด็กในครรภ์ โดยจากข้อมูลของแม่ที่มีการตั้งครรภ์ในนอร์เวย์กว่า 45,000 คน เกือบ 90 เปอร์เซ็นต์ล้วนใช้โทรศัพท์มือถือ และเกือบครึ่งมีพฤติกรรมการใช้บ่อยปานกลาง ขณะที่ 4.3 เปอร์เซ็นต์ ใช้มือถือบ่อยมาก

โดยจากการติดตามผลเกี่ยวกับพัฒนาการของเด็กในเรื่องการใช้ภาษา การพูด การเรียบเรียงประโยคเมื่อเด็กเกิด และมีอายุ 3-5 ปี  พบว่า มีความเสี่ยงต่ำมากในการทำให้เด็กพูดช้า หรือมีความสับสนในการเรียงประโยค ซึ่งหมายความว่า การใช้มือถือของคุณแม่ขณะที่ตั้งครรภ์นั้นไม่ได้ส่งผลใดๆ ต่อพัฒนาการด้านสมองของลูก  อีกทั้งยังพบด้วยว่า คุณแม่ที่ชอบคุยโทรศัพท์ ก็มักจะพูดคุยกับลูกของตัวเองมากตามไปด้วย

เรื่องล่าสุดของหมวด ผู้หญิงอยากรู้

ดูหมวด ผู้หญิงอยากรู้ ทั้งหมด