แฟชั่นผม HAIR PASSION SHOW 2017 by ชลาชล อคาเดมี

แฟชั่นผม HAIR PASSION SHOW 2017  by ชลาชล อคาเดมี

แฟชั่นผม HAIR PASSION SHOW 2017 by ชลาชล อคาเดมี เกี่ยวกับ ทรงผม

S! Women

สนับสนุนเนื้อหา

โรงเรียนเสริมสวยชลาชล (CHALACHOL Academy) จัดงาน Final Project ประจำปี ชื่อ HAIR PASSION SHOW 2017 เพื่อนำเสนอผลงาน และแสดงถึงศักยภาพของนักเรียนในรูปแบบของแฟชั่นโชว์ โดยจัดให้มีพิธีมอบใบประกาศนียบัตรสำหรับผู้สำเร็จการศึกษารุ่นที่5 และเสวนาพิเศษในหัวข้อ “การพัฒนาช่างทำผมสู่ Thailand 4.0 ด้วยระบบคุณวุฒิวิชาชีพ” ซึ่งได้รับเกียรติจากนายวีระชัย ศรีขจร ผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ(องค์การมหาชน) ร่วมเสวนาด้วย ณ ลานโปรโมชั่น3 ชั้น1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เฟสติวัล อีสต์วิลล์

ดร.สมศักดิ์ ชลาชล กล่าวว่า โรงเรียนเสริมสวยชลาชล(CHALACHOL Academy) มีเป้าหมายที่ชัดเจนในการพัฒนาอาชีพเพื่อยกระดับมาตรฐานวิชาชีพช่างทำผมไทยและพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนในทุกๆด้าน ผลิตช่างทำผมที่มีคุณภาพให้กับสังคมมาโดยตลอด  จึงจัดให้มีงาน HAIR PASSION SHOW 2017  แสดงผลงานของนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนฯปีล่าสุดในรูปแบบแฟชั่นโชว์กว่า 20 ผลงาน เพื่อแสดงศักยภาพการออกแบบทรงผมที่มีความโดดเด่น เต็มไปด้วยแรงบันดาลใจของช่างทำผมรุ่นใหม่ และตอกย้ำการเป็นผู้นำอุตสาหกรรมแฟชั่นทรงผมในภูมิภาคอาเซียน ได้รับเกียรติจากนางแบบกิตติมศักดิ์คุณกิตติยา จิตรภักดี Thai Super Model 2016 , คุณมิณทร์ลดา สร่างโศก รองอันดับ1 Miss Thailand World 2015 , คุณฉัตรฑิรา มิชาส์

Miss Tourism Queen Thailand 2017, คุณเขมราช ภิระบรรณ  Men's Fitness 2017 และคุณธนวิทย์ ถือทอง Thailand Model 2017 รวมถึงจัดให้มีพิธีมอบใบประกาศนียบัตรสำหรับผู้สำเร็จการศึกษารุ่นที่5 ประจำปี2560

โรงเรียนเสริมสวยชลาชล (CHALACHOL Academy) เชื่อว่าการจัดงาน Hair Passion Show 2017 ในครั้งนี้ จะสามารถสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนยุคใหม่ที่หลงใหลในงานแฟชั่น ได้ค้นพบทางเดินในวงการแฟชั่นผมอีกทางหนึ่ง  มากไปกว่านั้น ทางโรงเรียนฯ ก็มีความยินดีอย่างมากที่จะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถึงระบบการบริหารจัดการ และหลักสูตรการเรียนการสอน ให้กับเพื่อนร่วมวงการอย่างเต็มที่ เพื่อช่วยกันพัฒนาวงการโรงเรียนสอนทำผมเมืองไทยให้มีมาตรฐาน สร้างบุคลากรที่มีคุณภาพสู่ตลาดแรงงานในภาคบริการต่อไป

เรื่องล่าสุดของหมวด ความงาม

ดูหมวด ความงาม ทั้งหมด