ทุนการศึกษา Oriental Princess

ทุนการศึกษา Oriental Princess

ทุนการศึกษา Oriental Princess เกี่ยวกับ เครื่องสำอางค์แบรนด์ oriental princess

     มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ร่วมกับบริษัท โอ.พี. เนเชอรัล โปรดักส์ จำกัด ผู้ผลิตเครื่องสำอางค์แบรนด์ Oriental Princess มีความประสงค์จะมอบทุนการศึกษาครั้งที่ 1 ปี 2560 ให้แก่ผู้ที่สอบเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์หรือคณะศึกษาศาสตร์ ด้วยคะแนนสอบเข้าสูงสุดอันดับ 1 ในทุกสถาบันอุดมศึกษา สถาบันละ 1 ทุนตลอดหลักสูตรในการรับทุนการศึกษานั้นจะไม่มีข้อผูกพันใดๆ ทั้งสิ้น มูลนิธิฯ หวังเพียงว่าเมื่อสำเร็จการศึกษาแล้ว ผู้ที่ได้รับทุนควรปฏิบัติงานเป็นครูอาจารย์ ในประเทศไทย และหากสำเร็จการศึกษาแล้วมีผลการเรียนได้รับเกียรตินิยมอันดับ 1 หรืออันดับ 2 ทางบริษัท โอ.พี. เนเชอรัล โปรดักส์ จำกัด ยินดีมอบรางวัลให้อีกจำนวนหนึ่ง

    โดยผู้ขอรับทุน ต้องแจ้งกับทางมหาลัยที่สอบเข้าได้ที่ 1 คณะที่กำหนด ว่าอยากรับทุนอันนี้อะค่ะ แล้วทางมหาลัยนั้นจะทำการตรวจสอบ หากเป็นจริง คือสอบเข้ามาเป็นที่ 1 ก็จะนำใบส่งชื่อนักศึกษาคนนั้นมาให้ทางโอพีค่ะ (คณะกรรมการของสถาบันอุดมศึกษา เป็นผู้คัดเลือกผู้ที่ผ่านคุณสมบัติผู้รับทุนการศึกษาตามข้อ 1 แล้วรายงานมายังมูลนิธิฯ โดยนิสิต/นักศึกษาและคณบดีลงนามในใบนำ ส่งชื่อนิสิต/นักศึกษาที่ได้รับมอบทุนการศึกษา)

     รายละเอียดเพิ่มเติม https://www.orientalprincess.com/opfoundation

 

[Advertorial]

เรื่องล่าสุดของหมวด อื่นๆ

ดูหมวด อื่นๆ ทั้งหมด