3 วิธีดูแลปอด

3 วิธีดูแลปอด

3 วิธีดูแลปอด เกี่ยวกับ ปอด

www.prachachat.net

สนับสนุนเนื้อหา

คอลัมน์ พบแพทย์จุฬา โดย รศ.นพ.นรินทร์ วรวุฒิ ฝ่ายอายุรศาสตร์ รพ.จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

"มะเร็งปอด" เป็นมะเร็งที่พบมากเป็นอันดับ 2 รองจากมะเร็งตับ และยังมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นทุกปี โดยพบในเพศชายมากกว่าเพศหญิง แต่ผู้ป่วยเพศหญิงก็พบสูงขึ้นด้วยเช่นกัน ผู้ป่วยที่ไปพบแพทย์ส่วนใหญ่จะมีอาการของโรคลุกลามแล้ว

ผู้ป่วยโรคมะเร็งปอดส่วนใหญ่มักจะมีประวัติการสูบบุหรี่ โดยทั่วไปพบว่าผู้ที่สูบบุหรี่จัด 1 ซองขึ้นไปต่อวัน หรือผู้ที่สูดเอาควันบุหรี่เข้าไป จะมีอายุสั้นกว่าคนปกติทั่วไป 7-10 ปี และผู้ที่สูบบุหรี่ติดต่อกันยาวนานตั้งแต่ 10-20 ปี เสี่ยงสูงต่อโรคมะเร็งปอด รวมถึงการสูบบุหรี่ไฟฟ้าก็ก่อให้เกิดมะเร็งปอดได้เช่นกัน

สาเหตุอื่นที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น เช่น บุหรี่มือสอง มลพิษทางอากาศ รวมทั้งสารบางชนิด เช่น แร่ใยหิน สารหนู โครเมียม นิกเกิล น้ำมันดิน สารไฮโดรคาร์บอน เป็นต้น ควันไฟจากการเผาขยะ เผาป่า หรือกิจการทางการเกษตร ควันจากธูป การประกอบอาหาร และยาลูกกลอน หรือในสมุนไพรจีนบางชนิดที่มีสารหนูปนเปื้อนควรหลีกเลี่ยง สัญญาณอันตรายของโรคมะเร็งปอดคือ ไอเป็นเวลานาน อาการไม่ทุเลา หายใจเหนื่อยหอบ หายใจสั้น เสียงแหบ อ่อนเพลีย เหนื่อยง่าย มีเสมหะปนเลือด เจ็บหน้าอก หัวไหล่ หลัง และแขนเป็นประจํา (อาจเพราะก้อนเนื้อเบียดกดอยู่) น้ำหนักลด ใบหน้า ลําคอ หรือแขนบวม รวมถึงเป็นโรคปอดบวม หรือหลอดลมอักเสบบ่อย

ส่วนใหญ่ผู้ป่วยมะเร็งปอดในระยะที่ 2 และ 3 เมื่อได้รับการรักษาอย่างทันท่วงทีสามารถหายเป็นปกติได้ แต่หากไม่ได้รับการรักษาภายในเวลา 3-6 เดือน ผู้ป่วยจะเสียชีวิต

การตรวจวินิจฉัยโรคมะเร็งปอดทําได้โดยการเอกซเรย์ การเจาะเลือดตรวจหามะเร็ง ตรวจปัสสาวะ อัลตราซาวด์ ถอดรหัสดีเอ็นเอเพื่อแยกสายพันธุ์มะเร็งปอดในระดับโมเลกุล ส่วนการรักษานั้นมีทั้งวิธีการผ่าตัด ฉายแสง ใช้เคมีบําบัด และการใช้ยายับยั้งยีนเพื่อการรักษาตามเป้าหมาย

วิธีป้องกันให้ลมหายใจไร้มะเร็งปอดคือ 1.การป้องกันขั้นปฐมภูมิ หลีกเลี่ยงสารก่อมะเร็ง 2.การป้องกันขั้นทุติยภูมิ หรือเมื่อร่างกายได้รับสารก่อมะเร็งแล้ว ควรออกกําลังกายเพิ่มภูมิคุ้มกัน บริโภคอาหารที่มีประโยชน์ และ 3.การป้องกันขั้นตติยภูมิ ด้วยการตรวจสุขภาพสม่ำเสมอ โดยเฉพาะการตรวจคัดกรอง

การป้องกันโรคมะเร็งปอด ทําได้โดยการหลีกเลี่ยงสารก่อมะเร็งต่างๆ และตรวจคัดกรองเป็นประจําทุกปี การรักษาจะช่วยลดความทรมานของผู้ป่วย ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ติดตามSanook! Men

อัพเดตเทรนด์แฟชั่น สุขภาพ ไลฟ์สไตล์ของผู้ชายได้ที่นี่

เรื่องล่าสุดของหมวด Extreme

ดูหมวด Extreme ทั้งหมด