เสด็จสู่ฟากฟ้าสุราลัย พระมหากรุณาธิคุณจารึกในใจไทยชั่วกาล

วิจัยชี้ หนุ่มลูกอัณฑะเล็กมีแนวโน้มเลี้ยงลูกเก่ง!

วิจัยชี้ หนุ่มลูกอัณฑะเล็กมีแนวโน้มเลี้ยงลูกเก่ง!

วิจัยชี้ หนุ่มลูกอัณฑะเล็กมีแนวโน้มเลี้ยงลูกเก่ง! เกี่ยวกับ ผู้ชาย

Spring News

สนับสนุนเนื้อหา

นักวิจัยจากมหาวิทยาลัย อีมอรี่ ประเทศสหรัฐฯ ระบุว่า ผู้ชายที่มีลูกอัณฑะเล็ก มีแนวโน้มจะเปลี่ยนผ้าอ้อม ป้อนข้าวลูก และอาบน้ำให้ลูกเก่งกว่าผู้ชายที่มีลูกอัณฑะใหญ่ นอกจากนี้นักวิจัยยังศึกษาทฤษฎีวิวัฒนาการ ในประเด็นการจับคู่สืบเผ่าพันธุ์ รวมถึงความทุ่มเทในการเลี้ยงดูบุตร พบว่า ผู้ชายที่มีลูกอัณฑะใหญ่ มีแนวโน้มที่จะสนใจแต่เรื่องการจับคู่สืบเผ่าพันธุ์ มากกว่าการทุ่มเทเวลาเลี้ยงดูบุตร

ทั้งนี้ผลวิจัยได้มาจากการศึกษาผู้ชาย 70 คน ซึ่งแต่ละคนจะมีลูกในวัย 1-2 ขวบ นักวิจัยใช้วิธีสแกนสมองของผู้ชายกลุ่มนี้ ในขณะที่พวกเขาจ้องมองรูปถ่ายของลูกๆ พบว่า สมองของผู้ชายที่มีลูกอัณฑะเล็ก จะตอบสนองต่อรูปถ่ายลูกๆ ได้ดีกว่า และจากการศึกษาโดยวิธีสัมภาษณ์ภรรยาของพวกเขา ก็ให้ผลออกมาในแบบเดียวกัน คือ ผู้ชายที่มีลูกอัณฑะเล็ก จะกระตือรือร้นในการเลี้ยงดูลูกมากกว่า

อย่างไรก็ตาม นักวิจัยเชื่อว่า ขนาดของลูกอัณฑะมีผลต่อพฤติกรรมของผู้ชาย เพราะลูกอัณฑะจะเป็นตัวบ่งชี้ถึงระดับฮอร์โมนเพศชาย เทสโทสเทอโรนในร่างกาย และตามปกติ ผู้ชายจะมีระดับฮอร์โมนตัวนี้ลดลง ในช่วงที่เขาเป็นพ่อ ซึ่งจะส่งผลให้มีอารมณ์ความรู้สึกที่นุ่มนวลละเอียดอ่อนมากขึ้น

 

เรื่องล่าสุดของหมวด Play

ดูหมวด Play ทั้งหมด