“พฤกษา” เหนือชั้นด้วยระบบ REM ยกระดับการก่อสร้างสู่นวัตกรรมบ้านแข็งแรง

“พฤกษา” เหนือชั้นด้วยระบบ REM ยกระดับการก่อสร้างสู่นวัตกรรมบ้านแข็งแรง

“พฤกษา” เหนือชั้นด้วยระบบ REM ยกระดับการก่อสร้างสู่นวัตกรรมบ้านแข็งแรง เกี่ยวกับ รีวิว
พฤกษา เรียลเอสเตทพฤกษา พรีคาสท์Real Estate Manufacturing

     Real Estate ManufacturingREM

เป็นระบบที่พฤกษา เรียลเอสเตท คิดค้นและพัฒนาขึ้น โดยนำกระบวนการผลิตแบบอุตสาหกรรมมาประยุกต์ใช้ในกระบวนการก่อสร้างบ้าน ยกตัวอย่างกระบวนการผลิตรถยนต์ที่แบ่งการทำงานออกเป็นสายการผลิต มีทีมงานประจำแต่ละจุด จากนั้นชิ้นส่วนรถยนต์จะเลื่อนไหลไปตามสายพานจากจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่งจนเสร็จสิ้นกระบวนการผลิตออกมาเป็นรถยนต์ ระบบการทำงานของ REM ก็เช่นเดียวกัน ต่างกันตรงที่บ้านจะอยู่กับที่แต่ทีมงานก่อสร้างจะเป็นฝ่ายเคลื่อนไปตามจุดที่ตั้งบ้าน โดยแบ่งทีมงานออกเป็นหลายทีมตามประเภทงาน อาทิ งานตอกเข็ม งานฐานราก งานประปาใต้พื้น งานประปารอบบ้าน งานติดตั้งแผ่นพฤกษา พรีคาสท์ งานโครงหลังคา งานประปาภายใน งานวางเหล็ก งานวงกบประตูหน้าต่าง งานเดินท่อร้อยสายไฟฟ้า งานฝ้า งานกันซึม งานฉาบ งานปูกระเบื้อง งานเทปูน งานกระเบื้อง รวมไปถึงงานติดตั้งบันไดสำเร็จรูป งานพื้นลามิเนต งานอุปกรณ์ไฟฟ้า งานสุขภัณฑ์ งานสี และสิ้นสุดที่งานทำความสะอาดบ้านเพื่อรอส่งมอบให้กับลูกค้า     จากกระบวนการทำงานภายใต้ระบบ REM ทำให้ทีมงานก่อสร้างของพฤกษา เรียลเอสเตท ได้ทำงานในส่วนที่ตัวเองรับผิดชอบประเภทเดิมๆ จนเกิดการพัฒนาทักษะ มีความชำนาญ ซึ่งแน่นอนว่าบ้านที่ก่อสร้างด้วยช่างฝีมือที่มีความเชี่ยวชาญย่อมมีคุณภาพและแข็งแรงทนทาน นอกจากนี้ ตลอดการก่อสร้างจะมี Quality Improvement Team คอยเข้าไปควบคุมคุณภาพการก่อสร้างในทุกขั้นตอน ร่วมด้วยทีม Quality Construction Service ที่จะเข้าไปตรวจสอบและจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้น ระหว่างการก่อสร้างก่อนที่ลูกค้าจะเข้ามาตรวจรับบ้าน ทุกองค์ประกอบดังกล่าวจึงผนึกกำลังร่วมกันเพื่อเป็นหัวใจสำคัญที่ทำให้บ้านของพฤษา เรียลเอสเตท มีคุณภาพและแข็งแรงสูงสุด เป็นบ้านแห่งนวัตกรรมเพื่ออนาคต

www.pruksa.com
[Advertorial]

เรื่องล่าสุดของหมวด รีวิว

ดูหมวด รีวิว ทั้งหมด