เตือน! “เชื้อดื้อยา” จากยาปฏิชีวนะ คร่าชีวิตจริง

เตือน! “เชื้อดื้อยา” จากยาปฏิชีวนะ คร่าชีวิตจริง

เตือน! “เชื้อดื้อยา” จากยาปฏิชีวนะ คร่าชีวิตจริง เกี่ยวกับ รู้ทันโรค

ไม่ใช่เรื่องเล่นๆ อีกต่อไป เมือทุก 15 นาทีมีคนไทย 1 คนตายเพราะเชื่อดื้อยา และในประเทศไทยพบว่ามีอัตราการเสียชีวิตจากเชื้อดื้อยาประมาณปีละ 20,000-38,000 คน ผู้ป่วยต้องใช้ยาปฏิชีวนะที่แรงขึ้น เสี่ยงต่อการแพ้ยาและผลข้างเคียงมากขึ้น มีค่าใช้จ่ายสูงขึ้น นอนโรงพยาบาลนานขึ้น คิดเป็นการสูญเสียทางเศรษฐกิจถึงปีละ 46,000 ล้านบาท และพบผู้ป่วยเชื้อดื้อยามากกว่าสหรัฐอเมริกา หรือประเทศแถบทวีปยุโรปเสียอีก

หน่วยงานด้านสุขภาพต่างๆ จึงตัวกันมากมาย ทั้งศูนย์วิชาการเฝ้าระวังและพัฒนาระบบยา, มูลนิธิหมอชาวบ้าน,ชมรมเภสัชชนบท,มูลนิธิสาธารณสุขกับการพัฒนา,คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เพื่อออกโรงเตือนคนไทยจริงจังว่า เชื้อดื้อยาไม่ใช่เรื่องเล่นๆอีกต่อไป เมื่อยาปฏิชีวนะกลับมาทำร้ายมากกว่ารักษา!

จึงเป็นที่มาของงาน “สัปดาห์รู้รักษ์ ตระหนักใช้ยาต้านแบคทีเรีย ประจำปี 2559” วันที่ 18 พฤศจิกายนนี้ ทั้งช่วงเช้า และช่วงบ่าย เวลา 10.00-12.00 น. ที่ห้อง 201 อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สสส.ในซอยงามดูพลี และเวลา 14.00-17.00 น. ที่โถงเฉลิมพระเกียรติ ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ โรงพยาบาลรามาธิบดี

เชื้อดื้อยา รุนแรงมากขึ้นทุกที!สำหรับในประเทศไทย ปีนี้จัดเป็นปีที่ 4 โดยเน้นการสร้างความตระหนักของทุกภาคส่วน รณรงค์สร้างความเข้าใจในประชาชน เพราะประชาชนนี่แหละคือความร่วมมือชั้นดีที่จะช่วยกันหยุดวงจรเชื้อดื้อยา

สนใจดูรายละเอียดเต็มๆ คลิกเลยที่ http://atb-aware.thaidrugwatch.org
และ facebook: Antibiotic Awareness Thailand[Advertorial]

เรื่องล่าสุดของหมวด รู้เรื่องยา

ดูหมวด รู้เรื่องยา ทั้งหมด