งานเทศกาลเที่ยวเมืองไทย ปี 2555 เที่ยวฟรี! ชมฟรี! ตลอดงาน

งานเทศกาลเที่ยวเมืองไทย ปี 2555 เที่ยวฟรี! ชมฟรี! ตลอดงาน

งานเทศกาลเที่ยวเมืองไทย ปี 2555 เที่ยวฟรี! ชมฟรี! ตลอดงาน
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook

"เทศกาลเที่ยวเมืองไทย" ปี 2555 (THAILAND TOURISM FESTIVAL : TTF 2012)

วันที่ 6 - 10 มิถุนายน 2555 เวลา 10.00 - 21.00 น.

ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1 - 3 ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุมอิมแพค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

การส่งเสริมและการสนับสนุนอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของประเทศเป็นภารกิจที่ สำคัญภารกิจหนึ่งของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) โดยเฉพาะการส่งเสริมให้คนไทยเดินทางท่องเที่ยวในประเทศ ซึ่งในปี 2555 ททท. ได้กำหนดให้การส่งเสริมการเดินทางเชื่อมโยงเป็นหนึ่ง ในกลยุทธ์ของตลาดในประเทศโดยเน้นการสร้างการรับรู้ความเป็นเอกลักษณ์ของ พื้นที่ดังนั้นงานเทศกาลเที่ยวเมืองไทยจึงเป็นกิจกรรมหนึ่งที่จะแสดงถึง วัฒนธรรมประเพณีของแต่ละภาคและร่วมกันอนุรักษ์วัฒนธรรมของประเทศไทยให้คงสืบ ต่อไป นอกจากนี้ยังได้เสนอรูปแบบกิจกรรมการท่องเที่ยวที่หลากหลาย รวมทั้งสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพมาแสดงในงานนี้ เพื่อกระตุ้นให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวเชื่อมโยงภายในประเทศ ตลอดจนสร้างความรู้ความเข้าใจถึงความสำคัญของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในด้าน วิชาการและเผยแพร่ผลงานของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย อีกทั้งตลอดจนเป็นกิจกรรมหนึ่งใน Miracle Thailand Year Amazing Thailand 2012 หรือ มหัศจรรย์เมืองไทย

วัตถุประสงค์

1. เพื่อนำเสนอสร้างการรับรู้ความเป็นเอกลักษณ์ของพื้นที่ในด้านเอกลักษณ์ วัฒนธรรม ประเพณีวิถีชีวิตและภูมิปัญญาท้องถิ่นจากทุกภูมิภาคของประเทศ และปลูกฝังความภาคภูมิใจในความเป็นชาติ

2. เพื่อกระตุ้นและส่งเสริมการเดินทางเชื่อมโยงให้เกิดการเดินทางกระจายไปทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ

3. เพื่อนำเสนอสินค้าท่องเที่ยวเด่นที่มีคุณภาพและน่าดึงดูดใจให้เป็นทางเลือกใหม่สำหรับตลาดในประเทศ

4. เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการท่องเที่ยวให้กับประชาชนทั่วไปและบุคคลใน สาขาอาชีพต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง กับการตลาดสมัยใหม่ "Modern Marketing" "เที่ยวเทรนด์ใหม่ มหัศจรรย์เมืองไทย"

เทศกาลเที่ยวเมืองไทย 2555 THEME "Modern Marketing" : เที่ยวเทรนด์ใหม่ มหัศจรรย์เมืองไทย


การจัดงาน แบ่งออกเป็นดังนี้

1. นิทรรศการ Miracle "เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 3 พระองค์" และนำเสนอโปรแรกมท่องเที่ยวเส้นทางพิเศษ 5 เส้นทางจาก 5 ภูมิภาคท่องเที่ยว

 

2. กิจกรรมส่งเสริมการขายตลาดในประเทศ "ส่งเสริมการเดินทางเชื่อมโยง"

2.1* คูหามาตรฐานจำหน่ายสินค้าธุรกิจการท่องเที่ยวขนาด 3 x 3 เมตร จำนวน 829 คูหา

- ธุรกิจท่องเที่ยว 406 คูหา

ภาคกลาง(84)

ภาคตะวันออก(84)

ภาคเหนือ(84)

ภาคใต้(112)

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ(42)

- สายการบินและอื่นๆ 54 คูหา

- สินค้าหัตถกรรมและของที่ระลึก 369 คูหา

จองพื้นที่ร่วมงานติดต่อ บริษัทอิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์จำกัด (ฝ่ายโครงการพิเศษ) โทร 02 - 8335262 - 65 โทรสาร 02 833 5266

2.2 กิจกรรมพิเศษ Mega Fam Trip "เทศกาลเที่ยวเมืองไทย" จาก 77 จังหวัด 5 ภูมิภาคท่องเที่ยว พบปะแลกเปลี่ยนข้อมูล ซื้อขายการท่องเที่ยวด้านตลาดในประเทศ ในวันพฤหัสบดีที่ 7 มิถุนายน 2555 เวลา 9.00-12.00 น. ห้องแกรนด์ไดมอนด์บอลรูม(อาคารแสดงสินค้า 9 เมืองทองธานี)

 

3. กิจกรรมแสดงนิทรรศการท่องเที่ยวเพื่อสร้างการรับรู้และเผยแพร่ความรู้ด้านการท่องเที่ยว(6 โซน)

3.1 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (Modern Marketing)

3.1.1 สร้างกระแสให้การท่องเที่ยวเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต" เช่น
นิทรรศการอดีตสู่ปัจจุบันท่องเที่ยวไทย - ภาพสะท้อนองค์กรแห่งความภาคภูมิใจ / สารสนเทศเทคโนโลยี (IT) / 1672 เบอร์เดียวเที่ยวทั่วไทย / อนุสาร อสท. / นำเสนอแคมเปญโฆษณาชุดใหม่ล่าสุดของ ททท. มหัศจรรย์เมืองไทย ฯลฯ

3.1.2 การท่องเที่ยวอย่างรู้ค่า รักษาแหล่งท่องเที่ยว และรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
- 7 GREENS : ท่องเที่ยวสดใส ใส่ใจสิ่งแวดล้อม"/ กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและผจญภัย / กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ เช่น สปา นวดแผนโบราณ

Digital Marketing Zone 1672 Contact Center สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ IT

Miracle Thailand กองผลิต , สื่อสารประชาสัมพันธ์ในประเทศ สื่อสารประชาสัมพันธ์ต่างประเทศ , Vision โดย ผู้ว่าการกาท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย Campaign "Miracle Thailand"

Green Tourism 7Green ,Health and Wellness

อสท และ TAT Shop

3.2 "การสร้างการรับรู้ความเป็นเอกลักษณ์ของพื้นที่" ใน 5 ภูมิภาคท่องเที่ยว คือ

3.2.1 กิจกรรมภูมิภาคภาคกลาง Theme "เที่ยวหลากหลาย สไตล์ภาคกลาง"

3.2.2 กิจกรรมภูมิภาคภาคเหนือ Theme "วัฒนธรรมล้ำค่า งามผืนป่าธรรมชาติ"


3.2.3 กิจกรรมภูมิภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ Theme "แหล่งเรียนรู้ อู่อารยธรรม"

3.2.4 กิจกรรมภูมิภาคภาคตะวันออก Theme "สีสันตะวันออก"

3.2.5 กิจกรรมภูมิภาคภาคใต้ Theme "ป่าสวย ทะเลใส หลากหลายวัฒนธรรม"

3.3 การตลาดร่วมสมัยและพันธมิตรผู้ให้การสนับสนุน

- พันธมิตรหน่วยงานราชการ และหน่วยงานพิเศษ ที่เป็นหน่วยงานพันธมิตรของ ททท. ร่วมจัด แสดงรวมถึงผู้ให้การสนับสนุนการจัดงาน

3.4 สินค้าของที่ระลึก(OTOP) จากทั่วประเทศ

3.5 กิจกรรมบันเทิง การแสดงศิลปวัฒนธรรมไทยและร่วมสมัย (บนเวทีหลัก) ตลอดจนเทศกาลงานวัด

3.6 กิจกรรมสัมมนาทางวิชาการด้านการท่องเที่ยว "ส่งเสริมการท่องเที่ยวในมิติของการเรียนรู้"

 

4. Miracle เทศกาลอาหารไทย 5 ภูมิภาคท่องเที่ยว

4.1 มหัศจรรย์อาหารไทย เช่น มัสมั่น ต้มยำกุ้ง ส้มตำ ขนมจีน ทอดมัน

4.2 อาหารอร่อย - อาหารดัง 5 ภูมิภาคท่องเที่ยว

- ภาคกลาง

-ภาคตะวันออก

-ภาคเหนือ

-ภาคใต้

-ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

หมายเหตุ

1. มีกิจกรรมพาสปอร์ตท่องเที่ยวเพื่อให้เดินเที่ยวภายในงานให้ครบทุกโซน

2. มีการกระตุ้นการซื้อทัวร์ ด้วยการนำคูปองหรือใบเสร็จซื้อทัวร์ ลุ้นของรางวัลพิเศษ

 

(คลิกที่ภาพ เพื่อชมภาพขนาดใหญ่)

 

อัพเดตเรื่องสถานที่ท่องเที่ยวสนุกๆ มากมายได้ที่ http://travel.sanook.com/

ร่วมเป็นแฟนเพจเรา บน Facebook..ได้ที่นี่เลย!!

อัลบั้มภาพ 12 ภาพ

อัลบั้มภาพ 12 ภาพ ของ งานเทศกาลเที่ยวเมืองไทย ปี 2555 เที่ยวฟรี! ชมฟรี! ตลอดงาน

แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook