น้ำตกสอเหนือ

น้ำตกสอเหนือ

    เป็นน้ำตกขนาดกลาง สูง 10 เมตร ชั้นเดียว เกิดจากการพังทลายของแผ่นดินขนาดใหญ่เช่นเดียวกับน้ำตกหลายแห่ง ผาหินคล้ายน้ำตกเพ็บพบใหม่ มีสายน้ำไหลกลายเป็นบริเวณกว้าง

    กิจกรรม : - เที่ยวน้ำตก - เดินป่าศึกษาธรรมชาติ