อร่อยทุกไร่ ชิมไปทุกสวน ระยอง-จันทบุรี

อร่อยทุกไร่ ชิมไปทุกสวน ระยอง-จันทบุรี

อร่อยทุกไร่ ชิมไปทุกสวน ระยอง-จันทบุรี
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook

    ในช่วงเดือนพฤษภาคม - กรกฎาคมของทุกปี จังหวัดระยองและจังหวัดจันทบุรีจะคึกคักไปด้วยนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ เพราะเป็นช่วงที่ผลไม้หลากหลายชนิดทยอยจากสวนออกสู่ตลาด ไม่ว่าจะเป็นราชาแห่งผลไม้อย่างทุเรียน หรือราชินีแห่งผลไม้อย่างมังคุด ก็มาอวดโฉมให้ได้ลิ้มลอง อีกทั้งยังมีเงาะ ลองกอง ลางสาด สละ ระกำ สับปะรด แก้วมังกร องุ่น ลำไย และอีกมากมาย ตลอดจนผลิตภัณฑ์แปรรูปผลไม้อีกหลากหลายรูปแบบ ให้ท่านได้เลือกซื้อเลือกชิมกันอย่างจุใจ

นอกจากนี้ สวนผลไม้ต่าง ๆ ยังเปิดต้อนรับนักท่องเที่ยวให้มาสัมผัสวิถีชีวิตแบบชาวสวน ทั้งสวนผลไม้แบบโบราณ สวนผลไม้แบบเกษตรอินทรีย์ ไปจนถึงสวนผลไม้เพื่อการส่งออก โดยมีกิจกรรมภายในสวน เช่น ชมสวนด้วยรถกอล์ฟ รถไฟ จักรยาน ชิมผลไม้สด ๆ จากต้น โฮมสเตย์ อาหารพื้นเมือง เรียนรู้การเกษตร เป็นต้น

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานระยอง ชาวสวนจังหวัดระยอง และจันทบุรี ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่วงฤดูกาลผลไม้แห่งภาคตะวันออก ด้วยความสนุก อร่อย มันส์ และขอให้ทุกท่านเดินทางด้วยความปลอดภัย สุขกายสบายใจตลอดเวลาที่มาเยี่ยมเยียนเรา

แนะนำสวนผลไม้ จ.ระยอง
(ควรติดต่อสวนล่วงหน้าก่อนทุกครั้ง)


1. สวนยายดา-เจ๊บุญชื่น
30 เขายายดา ตำบลตะพง อำเภอเมือง ระยอง 
กิจกรรม    ชมสวน ชิมผลไม้ อาหารพื้นเมือง ผลิตภัณฑ์แปรรูป 
ผลไม้ เงาะ ทุเรียน มังคุด
โทร. 08 9099 1297, 08 9043 1330

2. สวนปาหนัน 
หมู่ 3 ตำบลตะพง อำเภอเมือง ระยอง 
กิจกรรม ชมสวน ชิมผลไม้ Homestay
ผลไม้       เงาะ ทุเรียน มังคุด
โทร. 08 1300 9518, 08 1861 6927

3. สวนลุงทองใบ 
96/1 หมู่ 11  ตำบลตะพง อำเภอเมือง ระยอง
กิจกรรม ชมสวน ชิมผลไม้
ผลไม้ ทุเรียน เงาะ มังคุด
โทร. 08 9810 6411

4. สวนลำดวน 
78 หมู่ 4 ตำบลตะพง อำเภอเมือง ระยอง
กิจกรรม ชมสวน ชิมผลไม้
ผลไม้ ทุเรียน เงาะ มังคุด
โทร. 08 9933 3798

5. สวนผู้ใหญ่เสวต 
เขายายดา ตำบลตะพง อำเภอเมือง ระยอง
กิจกรรม ชมสวน ชิมผลไม้
ผลไม้ ทุเรียน เงาะ มังคุด
โทร. 08 6149 6268

6. สวนคุณไพบูลย์ 
21 หมู่ 4 ตำบลนาตาขวัญ อำเภอเมือง ระยอง
กิจกรรม ชมสวน ชิมผลไม้
ผลไม้ ทุเรียน (พันธุ์นกกระจิบ หมอนทอง ชะนี หลงลับแล) เงาะ มังคุด ลองกอง มะยงชิด แก้วมังกร
โทร. 08 1567 6368, 08 6149 1772

7. สวนผู้ใหญ่สมควร
ถนนหนองหญ้า-ก้นหนอง ตำบลบ้านแลง อำเภอเมือง ระยอง
กิจกรรม ชมสวน ชิมผลไม้
ผลไม้ ทุเรียน เงาะ มังคุด ลองกอง กะท้อน
โทร. 08 1761 9497

8. สวนสุภัทราแลนด์
70 หมู่ 10 ตำบลหนองระลอก อำเภอบ้านค่าย ระยอง
กิจกรรม ชมสวนด้วยรถราง ชิมผลไม้จากต้น บุฟเฟต์ผลไม้
ผลไม้ ทุเรียน เงาะ มังคุด มะเฟือง มะพร้าว ขนุน สละ มะม่วง แก้วมังกร ลองกอง ลำใย ส้มโอ องุ่น
โทร. 03889 2048-9

9. สวนลุงพา 
30/1 หมู่ 4 ตำบลหนองตะพาน อำเภอบ้านค่าย ระยอง
กิจกรรม ชมสวน ชิมผลไม้ Homestay
ผลไม้  มังคุด
โทร. 08 7822 8609

10. สวนอรัญ
ตำบลหนองตะพาน อำเภอบ้านค่าย ระยอง
กิจกรรม ชมสวน ชิมผลไม้
ผลไม้  ทุเรียน เงาะ มังคุด
โทร. 08 9404 9685, องค์การบริหารส่วนตำบล โทร. 0 3887 5129

11. สวนมังคุดไทย (คุณปัญญา)
31 หมู่ 4 ตำบลหนองตะพาน อำเภอบ้านค่าย ระยอง
กิจกรรม ชมสวน ชิมผลไม้ อาหารพื้นเมือง Homestay
ผลไม้      มังคุดภาพ
โทร. 08 1694 5727, 0 3862 8256

12. สวนประสมทรัพย์
หมู่ 5 ตำบลบางบุตร อำเภอบ้านค่าย ระยอง 
กิจกรรม ชมสวน ชิมผลไม้ Homestay
ผลไม้     มะยงชิด ทุเรียน ลองกอง มังคุด เงาะ
โทร. 08 1377 3056, 08 1481 6598

13. สวนกำนันพงษ์ 
หมู่ 4 ตำบลกระแสบน อำเภอแกลง ระยอง
กิจกรรม ชมสวน ชิมผลไม้
ผลไม้ ทุเรียน ลองกอง มังคุด เงาะ
โทร. 08 9939 1564

14. สวนสีสวย 
27/3 หมุ่ 5 ตำบลชุมแสง อำเภอวังจันทร์  
กิจกรรม ชมสวน ชิมผลไม้
ผลไม้     ทุเรียน มังคุด
โทร. 08 9833 4520, 0 3866 6364

15. ท่องเที่ยวเชิงเกษตรบ้านคลองบางบ่อ
หมู่ 4 ตำบลพลงตาเอี่ยม อำเภอวังจันทร์ ระยอง
กิจกรรม ชมสวนเกษตรอินทรีย์  ชิมผลไม้
ผลไม้ เงาะ ทุเรียน มังคุด ลองกอง
โทร. 08 9939 1564, 08 9019 7423

16. ท่องเที่ยวเชิงเกษตรบ้านสมุนไพรไทย
หมู่ 1 ตำบลป่ายุบใน อำเภอวังจันทร์ ระยอง
กิจกรรม ชมสวน ชิมผลไม้
ผลไม้ เงาะ มังคุด สมุนไพร ผักปลอดสารพิษ
โทร. 08 1377 1668, 08 1983 8189

17. สวน บี.เจ.การ์เด้น วิลล์ & รีสอร์ท
109/1 หมู่ 7 ตำบลกองดิน อำเภอแกลง ระยอง
กิจกรรม ชมสวน และโรงไวน์ ชิมผลไม้
 ผลไม้ เงาะ มังคุด มังคุด ลองกอง ขนุน สละ
โทร. 0 3866 9801

18. สวนลุงเสส 
22 หมู่ 7 ตำบลกองดิน อำเภอแกลง ระยอง
กิจกรรม ชมสวน ชิมผลไม้
ผลไม้ ทุเรียน ลองกอง มังคุด
โทร. 08 6444 9103

19. สวนอุดมโภชน์ 
173/1 หมู่ 10 ถนนชุมชนสูง ตำบลทุ่งควายกิน อำเภอแกลง ระยอง
กิจกรรม ชมสวน ชิมผลไม้
ผลไม้ ทุเรียน เงาะ ลองกอง มังคุด
โทร. 08 1812 4761, 08 6332 7776

20. สวนคุณน้อย
35 ถนนเจริญสุข ตำบลวังหว้า อำเภอแกลง ระยอง
กิจกรรม ชมสวน ชิมผลไม้ อาหารพื้นเมือง
ผลไม้ เงาะ ทุเรียน มังคุดปลอดสารพิษ
โทร. 08 1940 4384, 08 9025 5259

21. สวนเจริญพีระวัฒน์
หมู่ 4 ตำบลกระแสบน อำเภอแกลง ระยอง
กิจกรรม ชมสวน ชิมผลไม้
ผลไม้ ทุเรียน ชมพู่ ส้มโอ ลำใย
โทร. 08 1866 9523

22. ชุมชนเกษตรบ้านชากมะกรูด
หมู่ 3 ตำบลกร่ำ อำเภอแกลง ระยอง
กิจกรรม ชมสวน ชิมผลไม้
ผลไม้ เงาะ ทุเรียน ลองกอง มังคุด สละ
โทร. 08 1369 6300

23. บ้านสวนคลองปลาก้าง
1/2 หมู่ 1 ตำบลน้ำเป็น อำเภอเขาชะเมา ระยอง
กิจกรรม ชมสวน ชิมผลไม้
 ผลไม้ ลองกอง มังคุด
โทร. 08 1865 4058, 08 1763 7820

แนะนำสวนผลไม้ จ.จันทบุรี
1. สวนสกุลพัฒน์ 
กิโลเมตรที่ 298 ถนนสุขุมวิท ตำบลวังใหม่ อำเภอนายายอาม จันทบุรี
กิจกรรม ชมสวน ชิมผลไม้
ผลไม้ ทุเรียน ชมพู่ ส้มโอ ลำใย
โทร. 08 6155 0222, 08 1809 0366

2. สวนทุเรียนบ้านแซงลึก
หมู่ 4 ตำบลเขาบายสี อำเภอท่าใหม่ จันทบุรี
 กิจกรรม ชมสวน ชิมผลไม้
 ผลไม้ ทุเรียน เงาะ มังคุด แก้วมังกร สละ
โทร. 0 3935 5544, 08 3078 8022

3. สวนสะเด็ดยาด 
183/13 หมู่ 2 ตำบลเขาบายศรี อำเภอท่าใหม่ จันทบุรี 
กิจกรรม ชมสวน ชิมผลไม้
ผลไม้  เงาะ ทุเรียน มังคุด
โทร. 08 7111 1335, 08 7111 1338

4. สวนป้าแกลบ 
43 หมู่ 8 ตำบลเขาบายศรี อำเภอท่าใหม่ จันทบุรี 
กิจกรรม ชมสวน ชิมผลไม้ ผลิตภัณฑ์แปรรูป
ผลไม้  เงาะ ทุเรียน มังคุด แก้วมังกร สละ
โทร. 0 3935 6954, 08 6366 3097

5. สวนน้องแฝด  
29/1 หมู่ 12 ตำบลเขาบายศรี อำเภอท่าใหม่ จันทบุรี 
กิจกรรม ชมสวน ชิมผลไม้
ผลไม้  เงาะ ทุเรียน มังคุด สละ
โทร. 08 6140 8491

6. สวนผู้ใหญ่คำนึง 
6/1 หมู่ 12 ตำบลสองพี่น้อง อำเภอท่าใหม่ จันทบุรี 
กิจกรรม ชมสวน ชิมผลไม้ Homestay
ผลไม้ ทุเรียน เงาะ มังคุด แก้วมังกร สละ
โทร. 08 9092 9596

7. สวนสละคุณวินัย
7/14 หมู่ 6 ตำบลพลวง อำเภอเขาคิชณกูฏ จันทบุรี
กิจกรรม ชมสวน ชิมผลไม้
ผลไม้ สละเนินวงศ์ ทุเรียน มังคุด ลองกอง
โทร. 08 1806 9527

8. สวนสละสุมาลี 
4 ตำบลบ่อพุ อำเภอท่าใหม่ จันทบุรี 
กิจกรรม ชมสวน ชิมผลไม้
ผลไม้ สละ
โทร. 0 3943 1240

9. กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรแหลมเสด็จอ่าวคุ้งกระเบน
8/1 หมู่ 7 บ้านอ่าวคุ้งกระเบน ตำบลคลองขุดอำเภอท่าใหม่ จันทบุรี 
กิจกรรม ผลิตภัณฑ์แปรรูป ชมขั้นตอนการผลิต กะปิ น้ำปลา น้ำสำรอง ข้าวกล้อง น้ำมันเหลือง
โทร. 0 3938 8030, 08 9088 4674

 10. สวนมังคุด 100 ปี 
หมู่ 1 ตำบลคลองนารายณ์ อำเภอเมือง จันทบุรี
กิจกรรม ชมสวน ชิมผลไม้
ผลไม้ เงาะ ทุเรียน มังคุด แก้วมังกร สละ
โทร. 0 3934 3499, 08 1654 0778

11. สวนโถทอง 
18 หมู่ 10 ตำบลคมบาง อำเภอเมือง จันทบุรี
กิจกรรม ชมสวน ชิมผลไม้
ผลไม้ เงาะ ทุเรียน มังคุด
โทร. 0 3945 9339

12. บ้านสวนยาย 
9/4 หมู่ 7 ตำบลคมบาง อำเภอเมือง จันทบุรี
กิจกรรม ชมสวนชีวภาพ ชิมผลไม้
 ผลไม้ มังคุด ลองกอง ทุเรียน 100 ปี
โทร. 08 6827 2004, 08 3087 7615

13. สวนสละคุณสมชาย
10/3 หมู่ 4 ตำบลคลองพลู อำเภอเขาคิชณกูฏ จันทบุรี
กิจกรรม ชมสวน ชิมผลไม้
 ผลไม้ สละ ลองกอง ทุเรียน มังคุด
โทร. 08 1835 6250

14. ศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี
ริมถนนสุขุมวิท ตำบลตะปอน อำเภอขลุง จันทบุรี
 กิจกรรม ความรู้ด้านพืชสวน กางเต็นท์  ที่พัก เดินเที่ยวและขี่จักรยานชมธรรมชาติ
ผลไม้ เงาะ ทุเรียน มังคุด ลองกอง พืชสลุกระกำ พันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับ
โทร. 0 3939 7030, 0 3939 7146

15. ศูนย์เรียนรู้เกษตรพอเพียงนายวิสิทธิ์
8/2 หมู่ 3 ตำบลวังแซ้ม อำเภอมะขาม จันทบุรี 
กิจกรรม ชมสวนเกษตรอินทรีย์  ชิมผลไม้
ผลไม้ มังคุด เงาะ ทุเรียน ลองกอง
โทร. 08 9097 0137

16. ศูนย์ศึกษาพัฒนาผลไม้ตามพระราชดำริ จังหวัดจันทบุรี
ตำบลท่าหลวง อำเภอมะขาม จันทบุรี
กิจกรรม ชมสวนผสมผสาน ชิมผลไม้
 ผลไม้      ทุเรียน มังคุด ลองกอง กะท้อน
โทร. 08 9240 5416

17. สวนคุณลิ้นจี่ 
หมู่ 3 ตำบลมะขาม อำเภอมะขาม จันทบุรี
กิจกรรม ชมสวน ชิมผลไม้
ผลไม้ เงาะ ทุเรียน มังคุด แก้วมังกร สละ
โทร. 08 1862 4975


18. สวนนานสมนึก 
หมู่ 11 ตำบลพลิ้ว อำเภอแหลมสิงห์ จันทบุรี
กิจกรรม ชมสวน ชิมผลไม้
ผลไม้ ทุเรียน เงาะ มังคุด ลองกอง สละ กะท้อน
โทร. 0 3945 8043, 08 7048 6615

19. สวนนายเจริญชัย หมู่ 1 ตำบลพลิ้ว อำเภอแหลมสิงห์ จันทบุรี
 กิจกรรม ชมสวน ชิมผลไม้
ผลไม้ ทุเรียน เงาะ มังคุด ลองกอง สละ กะท้อน
โทร. 0 3939 7195, 08 1377 3558

20.สวนสาวสุดใจ 
หมู่ 1 ตำบลพลิ้ว อำเภอแหลมสิงห์ จันทบุรี
กิจกรรม ชมสวน ชิมผลไม้
ผลไม้ ทุเรียน เงาะ มังคุด ลองกอง
โทร. 08 7133 2730, 08 1377 3190

21. สวนอาหารต้นพลิ้ว 
22 หมู่ 2 ตำบลพลิ้ว อำเภอแหลมสิงห์ จันทบุรี
กิจกรรม ชมสวนมังคุด 100 ปี ชิมผลไม้ อาหารพื้นบ้าน
ผลไม้ ทุเรียน มังคุด ลองกอง เงาะ
โทร. 0 3943 4520, 08 6139 5533 

การเลือกซื้อผลไม้

การเลือกซื้อทุเรียน
1. ดูปากปลิง ทุเรียนแก่จัดปากปลิงจะพองโตเห็นรอยชัดเจน
2. ดูหนาม ผลทุเรียนแก่ปลายหนามจะออกสีน้ำตาลเข้ม
3. บีบปลายหนาม 2 หนามเข้าหากัน ทุเรียนแก่เมื่อบีบปลายหนามจะมีลักษณะยือหยุ่นเหมือนมีสปริง
4. ดูขั้วผล ขั้วทุเรียนแก่จะเป็นสปริง ส่วนขั้วผลทุเรียนอ่อนจะไม่เป็นสปริง
5. ดูสีผล ด้านบนผลทุเรียนแก่สีจะมันและแห้ง
6. ดูร่องพู ทุเรียนแก่ร่องพูจะเป็นสีน้ำตาลปนเหลือง ไม่มีริ้วรอยจากแมลงและโรค
7. ชิมปลิง โดยตัดขั้วผลหรือปลิง ทุเรียนแก่จะเห็นน้ำใสที่ขั้วผล ไม่ข้นเหนียว ชิมดูจะมีรสหวาน รอยตัดขั้วผลจะเป็นวงแหวนสีเหลืองระหว่างแกนกับเปลือก
8. ดมกลิ่น ถ้าสุกจะมีกลิ่นหอม ถ้าแก่จะมีกลิ่นสาบของความหอม ไม่เหม็นเขียว
9. เคาะที่โกรกหนาม ทุเรียนแก่มีเสียงโพรกดังหลวม ๆ ไม่ทึบ
10. เลือกซื้อทุเรียนที่ตัดมาจากสวนใหม่ ๆ แล้วนำไปเป่าพัดลมเพื่อไล่น้ำ 3-5 ชั่วโมง เนื้อทุเรียนจะไม่อมน้ำ ทำให้ทานอร่อยยิ่งขึ้น
11. ถ้าซื้อทุเรียนที่ตัดตอนแก่ พันธุ์ชะนีให้ทิ้งข้ามคืน 3 คืน ส่วนหมอนทองให้ทิ้งข้ามคืน 5 คืน จะได้รสชาติอร่อยยิ่งขึ้น
12. การใช้มีดผ่าทุเรียน ควรใช้มีดที่มีความคม ขนาดกระชับมือ ผ่าตามร่องพูแล้วค่อย ๆ บิดเปลือกออก จะทำให้แกะง่ายขึ้น
13. ทุเรียนที่สุกมาก ใช้มีดเจาะก้นผลแล้วบิดเปลือกออกจะทำให้แกะง่ายขึ้น

การเลือกซื้อเงาะ
1.ควรชิมก่อนว่าหวานหรือไม่ เวลาซื้อให้เลือกเองและเลือกผลใหญ่สม่ำเสมอ
2.เนื้อเงาะต้องล่อนดี ไม่ติดเมล็ด และไม่แฉะน้ำจนเกินไป
3.การเลือกซื้อเงาะควรเลือกเปลือกและขนเงาะที่มีสีสดไม่แห้งดำ
4.เงาะโรงเรียนปลายขนมีสีเขียวอ่อน เงาะสีชมพูปลายขนมีสีแดงอมชมพู

การเลือกซื้อมังคุด
 เลือกเปลือกไม่แข็ง เปลือกสีม่วงแดงเข้มเกือบดำ ขั้วดูสด เมื่อปอกเปลือกออกเนื้อจะเป็นพูขาวนวล รสหวานอมเปรี้ยว หากเป็นเนื้อใสและแข็ง เรียกว่า "มังคุดแก้ว"เกิดจากต้นมังคุดถูกฝนตกหนักก่อนเก็บ
1. ถ้าจะทานมังคุดที่มีรสชาติหวานให้เลือกมังคุดที่มีผิวสีม่วงเข้ม แต่ถ้าจะทานหวานอมเปรี้ยวให้เลือกมังคุดที่มีผิวสีแดง
2. มังคุดผลเล็กจะมีรสชาติดีกว่ามังคุดผลใหญ่ และไม่ค่อยมีเมล็ดเวลาทาน
3. การแกะมังคุดให้ใช้มีดผ่าเป็นเส้นกากบาทที่ก้นผล แล้วบิดออกจะทำให้เนื้อไม่ช้ำและไม่เสียรสชาติ
4. มังคุดที่มีรอยแตกหรือแข็งมาก มีรอยยุบหรือมีทรายติด ไม่ควรซื้อ เพราะเป็นมังคุดที่ตกจากต้น

การเลือกซื้อลองกอง
1. ควรชิมก่อนว่าหวานหรือไม่
2. ควรเลือกผิวเรียบ ไม่มีรอยด่างดำมากเกินไป ขนาดผลใกล้เคียงกัน
3. ผลลองกองจะมีลักษณะใกล้คียงกับลางสาด ให้สังเกตผิวเปลือกลางสาดผิวจะมันและเรียบกว่าผลลองกอง ผลลางสาดจะเล็กกว่าลองกอง หากแกะเปลือกออกจะมียางสีขาว ๆ แต่ลองกองจะไม่มียาง

การเลือกซื้อสละและระกำ
1. สละแต่ละพันธุ์มีลักษณะไม่แตกต่างกันมากนัก จะต่างกันที่บางพันธุ์มีลักษณะพิเศษ คือ ลำต้นไม่มีหนาม และบางพันธุ์ผลจะมีลักษณะยาวรีและเปลือกมีสีน้ำตาลเข้ม เช่น สละพันธุ์เนินวงศ์
2. สละจะมีรสชาติหอมหวาน ส่วนระกำจะเปรี้ยวอมหวาน
3. ผลระกำจะมีเมล็ด 2-3 เม็ด แต่สละจะมีเพียง 1-2 เมล็ด
4. สละนิยมทานสด แต่ระกำนิยมนำไปเป็นส่วนประกอบอาหาร เช่น ปลาทู ต้มระกำ
5. การแกะเปลือกสละและระกำ ให้บิดเปลือกจากก้นผลแล้ววนรอบผล จะแกะง่ายและไม่ทำให้เนื้อช้ำ แต่ถ้าเปลือกล่อนเป็น     ชิ้น ๆ แสดงว่าไม่สดเพราะเปลือกแห้งเกินไป

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ททท.สำนักงานระยอง โทร. 0 3865 5420 - 1
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook