เชียงใหม่ ไทยแลนด์ ชุดที่ 1

เชียงใหม่ ไทยแลนด์ ชุดที่ 1

ภาพเมื่อครั้งไปเก็บข้อมูล จ.เชียงใหม่ โดย นุ บางบ่อ