เขาพรายดำ

เขาพรายดำ

เขาพรายดำเป็นเขาขนาดเล็กมีปลายเขายื่นไปในทะเล เส้นทางเดินเท้าลัดเลาะไปตามเชิงเขา ผ่านโขดหินและแนวฝั่งทะเล ซึ่งมองออกไปสวยงามมากครับ พร้อมกับป่าและสวนสมรม นอกจากนี้สามารถเดินลัดเลาะไปยังอ่าวเล็กอ่าวน้อยได้ โดยเฉพาะเส้นทางเดินเท้าไปยังอ่าวท้องหยี มีนักท่องเที่ยวให้ความสนใจและใช้เวลาเดินเท้าประมาณ 30 นาทีครับ