อุทยานแห่งชาติเขานัน

อุทยานแห่งชาติเขานันตั้งอยู่ในเขตท้องที่ซึ่งครอบคลุมพื้นที่ของอำเภอท่าศาลา ในเขตตำบลตลิ่งชัน ตำบลกรุงชิง อำเภอสิชล ในเขตตำบลน้อย ตำบลฉลอง ตำบลเทพราช และในเขตกิ่งอำเภอนบพิตร ตำบลนบพิตร นอกจากนี้อุทยานฯ ยังมีอาณาเขตที่ครอบคลุมป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขานัน และเขตป่าสงวนแห่งชาติป่ากรุงชิงบางส่วน อุทยานฯ แห่งนี้มีเนื้อที่ทั้งสิ้นประมาณ 272,500 ไร่ ซึ่งอยู่ห่างจากอำเภอท่าศาลาประมาณ 30 กิโลเมตร โดยใช้เส้นทางนครศรีธรรมราช-ท่าศาลา