น้ำตกยอดเหลืองน้ำตกสุนันทา

น้ำตกยอดเหลือง หรือ น้ำตกเมืองใหม่ อยู่ทางทิศใต้ของ น้ำตกกรุงชิง เป็นน้ำตกขนาดกลางมี 3 ชั้น สามารถลงเล่นน้ำได้ สภาพทั่วไปเป็น ป่าร่มครึ้ม การเดินทางไปน้ำตกยอดเหลือง ใช้เส้นทางเดียวกับน้ำตกพรหมโลกครับ