น้ำตกกรุงชิง

น้ำตกกรุงชิงเป็นที่ราบสูงแห่งหนึ่งของเทือกเขาหลวง มีเขาต่าง ๆ เช่น ยอดเขาเหลือง เขากลบ เขาวังไฟ ฯลฯ รายล้อม จึงเรียกที่ราบนี้ว่า "อ่าวกรุงชิง" หมายถึงที่ราบสูงในวงล้อมของภูเขา มีเนื้อที่ประมาณ 100,000 ไร่ อยู่ทางทิศตะวันตกของอำเภอท่าศาลาครับ