หาดสระบัว

หาดสระบัว อยู่ในเขตตำบลท่าศาลา อำเภอท่าศาลา การเดินทางไปชายหาดสระบัว สามารถไปถึงโดยทางหลวงหมายเลข ๔๐๑ ห่างจากอำเภอเมือง ๒๐ กิโลเมตร มีทางแยกขวามือเป็น ทางลูกรังไปถึงชายหาด ลักษณะชายหาดเป็นแนวยาว จากเหนือลงใต้ ซึ่งประกอบด้วยหาดสวรรค์นิเวศน์ หาดจันทร์เพ็ญ หาดสันติสุข หาดปากน้ำท่าศาลาหาดสระบัว หาดบ้านหน้าทัพ หาดบ้านปากพะยิง และหาดปากน้ำปากนคร แต่ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดคือ หาดสระบัว บริเวณหาดสระบัวน้ำทะเลค่อนข้างขุ่นและมีตะกอนโคลน ไม่เหมาะกับการเล่นน้ำทะเลมากนัก แต่ที่ได้รับความนิยมมากพอสมควรในปัจจุบันเนื่องจากอยู่ใกล้ตัวเมืองนคร ฯ มากที่สุด