บ่อน้ำจืดธรรมชาติในทะเล

บ่อน้ำจืดธรรมชาติในทะเล (เกาะท่าไร่)เป็นบ่อน้ำจืดธรรมชาติอยู่ใต้ทะเล และชาวบ้านชาวเกาะ ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญเชื่อกันว่าหากผู้ใดได้ผ่านช่องแคบขื่อผีนี้แล้วจะประสบแต่ความโชคดี