วัดเสนาเมือง

วัดเสมาเมืองตั้งอยู่ริมถนนราชดำเนินเป็นแหล่งประดิษฐานปราสาทอิฐ 3 หลัง และศิลาจารึกจันทรภารณุ หลักที่ 24 ด้วยครับ