วัดสุวรรณบรรพต

วัดสุวรรณบรรพตเป็นวัดใหญ่อีกวัดหนึ่ง ในอำเภอขนอมอยู่ระหว่างเส้นทางถนนตลาดสี่แยก-โรงไฟฟ้า อุโบสถวัดสุวรรณบรรพตนี้ประดิษฐานอยู่บนภูเขา ภายในวัดมีบันไดเดินขึ้นประมาณ 50 ขึ้น และเป็นที่ชมทิวทัศน์ของตัวอำเภอขนอมได้ด้วยครับ