ร้านอาหาร

กวงฮั้ว ถนนจำเริญวิถี โทร. 356776แก่นนคร วัดพระบรมธาตุ โทร. 341306 เกวียนทอง ถนนปากนคร โทร. 356266แกงส้ม ถนนยมราช โทร. 356873โกภู่ ถนนราชดำเนิน โทร. 356295โกฮั้ว ถนนมเหยงค์ โทร. 356945ขนมจีนเมืองนคร ถนนราชดำเนินคริสตัล คาเฟ่ ถนนเทวราช โทร. 343256ครัวนคร ถนนราชดำเนินจายโภชนา ถนนจำเริญวิถี โทร. 341977ชอเฮงฮวด ถนนจำเริญวิถี โทร. 356425เชคผับ ถนนวัดคิดดังอา ภัตตาคาร ถนนราชดำเนิน โทร. 356057ดำกันเอง ถนนราชดำเนินแดนนีผับ ถนนศรีปราชญ์ดีเดย์ ถนนศรีปราชญ์ไดแอนน่า ถนนศรีปราชญ์ตำหนักไท ถนนอ้อมค่าย โทร. 343255 ทิวเขา ถนนราชดำเนินโนราห์คาเฟ่ โรงแรมทักษิณ ถนนศรีปราชญ์ โทร. 342790-4นครอินทร์ ถนนนางงาม โทร. 342263นุชโภชนา ถนนจำเริญวิถี โทร. 356742บัวตอง ถนนกะโรม โทร. 342749ปากนครซีฟู๊ด ถนนปากนคร โทร. 341585 ยิ้ม ยิ้ม ถนนจำเริญวิถีย่งเซ้ง (ป่ากล้วย) ถนนจำเริญวิถีร้านอาหารไทยรวมรส ถนนจำเริญวิถี โทร. 343590 ริมวัง ถนนศรีปราชญ์ รีเจนซี่ ถนนศรีปราชญ์ลานโพธิ์สวนอาหาร ถนนยมราช โทร. 356958เลิศรส ถนนเทวราช โทร. 356277 ละคร-บวรบาซาร์ ถนนราชดำเนิน วิมานไนท์คลับ ถนนตากสินสวนอาหารบ้านเรา ถนนปากนคร โทร. 343826สวนอาหารลินดา ถนนวัดพระบรมธาตุ โทร. 342634สุวลีย์ ถนนจำเริญวิถีห้องอาหารและ ศูนย์สุขภาพราชพฤกษ์ ถนนปากนคร โทร. 356607ห้องอาหาร สายฝน สี่แยกเบญจมราชูทิศ โทร. 342678โอนาซีส ถนนยมราช โทร. 341306เฮาค๊อฟฟี่ บวรบาซาร์ ถนนราชดำเนิน