น้ำตกวังมอก

น้ำตกวังมอก อยู่ที่บ้านวังน้ำมอก ตำบลพระพุทธบาท ห่างจากตัวอำเภอ 28 กิโลเมตร และห่างจากตัวจังหวัดประมาณ 88 กิโลเมตรเป็นน้ำตกที่ไหลจากหน้าผาสูงรอบ ๆ บริเวณน้ำตกยังมีถ้ำต่าง ๆ ให้เดินชมได้ ตลอดเส้นทางจากวัดหินหมากเป้ง-อำเภอสังคม เป็นเส้นทางเลียบแม่น้ำโขงครับ