หลวงพ่อพระใส

หลวงพ่อพระใสเป็นพระพุทธรรูปขัดสมาธิราบ ปางมารวิชัยหล่อด้วยทองสีสุก มีพระรูปลักษณะงดงามมาก ประดิษฐานอยู่ที่วัดโพธิ์ชัย ซึ่งเป็นพระอารามหลวง ตั้งอยู่ที่ถนนโพธิ์ชัย ในเขตเทศบาลเมืองหนองคาย เป็นพระพุทธรูปที่ศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง ชาวเมืองนับถือกันมาก การเดินทางจากตัวเมืองหนองคายใช้เส้นทาง 212 อยู่บริเวณหลักกิโลเมตรที่ 2 ครับ