หาดจอมมณี

หาดจอมมณีตั้งอยู่ที่บ้านจอมมณี หมู่ที่ 1 ตำบลมีชัย ห่างจากเขตเทศบาลเมือง ประมาณ 2 กิโลเมตร เป็นส่วนหนึ่งของลำน้ำโขงและจะปรากฏให้เป็นตอนน้ำลดในฤดูแล้งครับ