ดอยม่อนกระทิง

ดอยม่อนกระทิง
ดอยม่อนกระทิง เป็นสถานที่สวยงามด้วยป่าเขา และสายธารหมอกในยามเช้า และยังมีสัตว์ป่าต่างๆ เช่น กวาง ละมั่ง นก ฯลฯ การเดินทางไปดอยม่อนกระทิงจาก อ. แม่สอด เลี้ยวขวาตามทางหลวงหมายเลข 105 ผ่าน อ. แม่ระมาด อ. ท่าสองยาง มุ่งไปทาง อ. แม่สะเรียง ประมาณ 114 กม. จะมีทางแยกขวามือที่จุดตรวจแม่สลิด เป็นทางที่จะตัดสู่ อ. อมก๋อย จ. เชียงใหม่ เป็นทางขึ้นเขาไปอีกประมาณ 16 กม. เป็นเขาชัน รถบัสใหญ่ขึ้นไม่ได้ จุดที่จะชมทะเลหมอกดอยม่อนกระทิงมีหลายจุด เช่น ม่อนครูบาไส ม่อนพูนสุดา และม่อนกิ่วลม อุทยานแห่งชาติแม่เมย ชุดที่ 1สายน้ำ สายลม แสงแดด ความสัมพันธ์อย่างเดียวกัน ก่อเกิดเป็นวิถีชีวิตริมขอบเขตประเทศไทย โดย อำนวยพร บุญจำรัส