น้ำตกผาเท(น้ำตกชั้นที่ 4)

น้ำตกผาเท (น้ำตกชั้นที่ 4) อยู่สูงขึ้นไปตามลำห้วย ห่างจากน้ำตกผาผึ้งตามทางเดินประมาณ 1.4 กิโลเมตรครับ มีลักษณะเป็นหน้าผาชันดิ่งสูงประมาณ 25 เมตร เมื่อน้ำห้วยลานสางที่ไหลมาตามซอกเขา ด้วยความเร็วมาถึงยอดหน้าผาซึ่งเป็นท้องน้ำตกที่มีการลดระดับต่ำลงอย่าง รวดเร็ว น้ำจะพุ่งพ้นยอดผาเป็นสาย ลงสู่แอ่งน้ำเบื้องล่างด้วยความแรง จนน้ำกระจายเป็นฝอย ทำให้เกิดเสียงดังครืนๆ ได้ยินแต่ไกล การเดินทาง จากจังหวัดตากใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 105 (ตาก-แม่สอด) จนถึงหลักกิโลเมตรที่ 12-13 จะมีทางลาดยางแยกซ้ายมือเข้าไปสู่เขตอุทยานฯ อีก 3 กิโลเมตร ถึงที่ทำการอุทยานฯ ค่าธรรมเนียมเข้าอุทยานฯ คนละ 3 บาท ถ้ามาเป็นคันรถคิดรวมทั้งรถและผู้โดยสารรถยนต์20 บาท รถทัวร์ 200 บาท สถานที่พัก บังกาโล 4 หลัง อัตราค่าที่พัก 150-600 บาท/คืน/หลัง และเต็นท์ขนาด 4 ที่นอน ราคา 40 บาท/คืน นักท่องเที่ยวเตรียมเต็นท์และอุปกรณ์ของเต็นท์ไปเอง ทางอุทยานฯ จะจัดหาบริเวณ ที่กางเต็นท์ให้ คิดค่าบริการคนละ 5 บาท/ คืน ติดต่อ ขอทราบรายละเอียดได้ที่ แผนกจองบ้านพัก กองอุทยานแห่งชาติ กรมป่าไม้ โทร. 5790529, 5794842 ครับ