น้ำตกนางควรญ

น้ำตกนางครวญ เดินทางตามทางหลง หมายเลข ๑๐๙๐ ถึงกิโลเมตรที่ ๒๖ แยกขวาเข้าตามทางหลวงหมายเลข ๑๒๐๖ ทางเข้าอำเภอพบพระ ตรงหลักกิโลเมตรที่ ๑๒ เป็นน้ำตกริมทาง ขนาดเล็ก