น้ำตกพาเจริญ

น้ำตกพาเจริญ อยู่ริมทางหลวงหมายเลข1090 บริเวณกิโลเมตรที่ 36-37 ครับ มีทางลูกรังแยกซ้ายมือเข้าไปอีก 700 เมตร จะถึงตัวน้ำตก ซึ่งอยู่ในเขตของหมู่บ้านพาเจริญ น้ำตกนี้จึงได้ชื่อว่า น้ำตกพาเจริญ ไหลลดหลั่นเป็นชั้น ๆ นับรวมได้ถึง 97 ขั้น เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ ของประชาชนในละแวกนั้น บริเวณน้ำตกมีลานจอดรถกว้างขวางมากครับ