วัดมณีบรรพตวรวิหาร

วัดมณีบรรพต ตั้งอยู่บนเนินเขาลูกเล็กๆ ใกล้หนองน้ำมณีบรรพต เป็นที่ประดิษฐาน"พระพุทธรูปแสนทอง" ซึ่งเป็นพระพุทธรูปสมัยเชียงแสน ถือเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิประจำเมืองตาก