เขาดิน

เขาดิน อยู่ห่างจากตัวเมือง ฉะเชิงเทราไปตามลำน้ำบางปะกง ประมาณ 14 กิโลเมตรแล้วเลี้ยวเข้าคลองอ้อมไปอีก 2 กิโลเมตรสองฝั่งคลองเป็นป่าจาก มีบ้านเรือนของชาวบ้านตั้งอยู่เป็นระยะ ลักษณะของเขาดินเป็นเนินหินแกรนิต อย่างหินสามมุข สูงประมาณ15 เมตร ตั้งอยู่โดดเดี่ยวล้อมรอบด้วยทุ่งนา และป่าจากบนยอดเขาซึ่งมีต้นไม้ ขนาดเล็กขึ้นอยู่นั้น เป็นที่ตั้งของ "วัดเขาดิน" หรือ "วัดปถวีปัพตาราม" ภายในวัดมีมณฑปร้างเหลือ แต่อิฐสีแดงอยู่หลังหนึ่งเก่าแก่มาก เข้าใจว่าเป็นที่ ประดิษฐานรอยพระพุทธบาท