สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ฉะเฉิงเท

สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ ตั้งอยู่บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัด มีลักษณะเป็นสวนพื้นบ้าน มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ ๙๐ ไร่ ตรงกลางสวนมีบึงขนาดใหญ่ล้อมรอบด้วยต้นไม้ตลอดริมบึง