ร้านอาหาร

ร้านเก๊าบริการ 191/14-5 ถนนมหาจักรพรรดิ์ โทร. 5117777 บริการอาหารจีน ร้านเนี้ยว 83/5 ถนนมหาจักรพรรดิ์ ร้านมี ถนนมหาจักรพรรดิ์ โทร. 515787 บริการอาหารเวียดนาม ร้านสุนหมูเด้ง ถนนมหาจักรพรรดิ์ อ.เมือง ร้านง้วนโภชนา ถนนมหาจักรพรรดิ์ ร้านประดิษฐ์โภชนา 133 ถนนมรุพงษ์ โทร. 511246 บริการอาหาร ไทย จีน อาหารทะเล ร้านหม่อมเสนาะ 161 ถนนมรุพงษ์ โทร. 511394 ร้านอาหารรวย เรือนแพ ถนนมรุพงษ์ ตำบลหน้าเมือง ร้านไนซ์เบเกอรี่ 31 ถนนเปรมประชา ร้านมธุรสเรือนแพ แพริมน้ำ หน้าโรงพยาบาลฉะเชิงเทรา ถนนมรุพงษ์ โทร. 511958 ห้องอาหารริมน้ำ ในโรงแรมริเวอร์อินน์ 122/1 ถนนมรุพงษ์ บริการอาหาร ไทย จีน ร้านไก่ย่างน้องปู ถนนศรีโสธรตัดใหม่ ตำบลหน้าเมือง ร้านน้องไก่ย่าง ถนนศรีโสธรตัดใหม่ ตำบลโสธร สวนอาหารสร้อยสวรรค์ ถนนศรีโสธรตัดใหม่ ตำบลหน้าเมือง เจริญโภชนา 185-187 ถนนชุมพล โทร. 511227 บริการอาหารไทย จีน และอาหารทะเล สายสมร 229/231 ถนนชุมพล โทร. 511609 สามพี่น้อง 51/9 ถนนเอกชน โทร. 511456 ไก่ย่างศรีสุนันท์ 37-9 ถนนเอมอรอุทิศ โทร. 511769 ร้านเกื้อกูลโภชนา 51/16 ถนนเกื้อกูล โทร. 511 425 บริการอาหารจีน สวนอาหารพิกุล ตรงข้ามโตโยต้ามอเตอร์ เซ็นเตอร์ ถนนสุขประยูร ร้านกุ้งนาง ริมแม่น้ำบางปะกง ใต้สะพานลอยรถไฟ ร้านเถ้าแก่ซื้อ (ซิ้มฮวดเฮง) 55/1-3 ถนนบางคล้า-แปลงยาว โทร. 541020 บริการอาหารจีน ร้านนายก๊วก 49 หมู่ 12 ถนนบางนา-ตราด บางปะกง โทร. 532292 บริการอาหารไทย สวนอาหารเรือนไทย 199 หมู่ 13 ถนนบางนา-ตราด โทร. 531622 บริการอาหารไทย จีน สวนอาหารเรือนไทย 199 หมู่ 13 ถนนบางนา-ตราด โทร. 531862 ร้านอาหารมธุรสเรือนไทย ถนนสายฉะเชิงเทรา-บางปะกง ศิริโภชนา 814 หมู่ 1 ตำบลพนมสารคาม โทร. 531494 แสนสมบูรณ์ 35/1 หมู่ 14 ตำบลบางปะกง โทร. 531494