น้ำตกเขาอีโต้

น้ำตกเขาอีโต้และอ่างเก็บน้ำจักรพงษ์ อยู่ห่างจากตัวเมืองประมาณ ๑๒ กิโลเมตรจากตัวเมืองออกมาสามแยกถนนใหญ่แล้วเลี้ยวขวาไปทางอรัญประเทศ ไม่ไกลนักก็จะ พบทางแยกซ้ายมือเข้าสู่น้ำตกอีก ๒ กิโลเมตร น้ำตกเขาอีโต้มีลักษณะเป็นลำธารไหลผ่านแก่งหินใหญ่น้อย แต่ปัจจุปันจะมีน้ำเฉพาะในฤดูฝน และต้นฤดูหนาว เท่านั้น ทางเดียวกับทางเข้าน้ำตกจะผ่านอ่างเก็บน้ำซึ่งเป็นสถานที่พักผ่อนและสามารถลงเล่นน้ำได้