โบราณสถานสระมรกต

กลุ่มโบราณสถานสระมรกต อยู่ข้างวัดสระมรกต ตำบลโคกไทย อำเภอศรีมโหสถจากตัวเมืองเดินทางตามทางหลวงสาย ๓๑๙ ประมาณ ๒๓ กิโลเมตร แล้ว แยกซ้ายอีกประมาณ ๕๐๐ เมตร เป็นกลุ่มโบราณสถานขนาดใหญ่สร้างซ้อนทับกันหลายสมัยตั้งแต่ก่อนพุทธศตวรรษที่ ๑๔ เป็นต้นมา ได้แก่ รอยพุทธบาทคู่สลักอยู่บนศิลาแลงธรรมชาตินับว่าเป็นรอยพระพุทธบาที่เก่าแก่และใหญ่ที่สุดในประเทศไทย นอกจากนี้ยังมีสระมรกต สระ บัวลำ อาคารศรีมโหสถ เป็นต้น