กลุ่มน้ำตกแควมะค่า

น้ำตกแควมะค่า น้ำตกสวนมั่นสวนทอง น้ำตก- ม่านธารา และแหล่งจระเข้น้ำจืด อุทยานแห่งชาติปางสีดา มีบ้านพักบริการแก่นักท่องเที่ยว และมีสถานที่สำหรับกางเต๊นท์พักแรม ติดต่อที่อุทยานแห่งชาติปางสีดาโดยตรงที่ตู้ ปณ. 55 อำเภอเมือง จ.สระแก้ว 27000 หรือสอบถามราย ละเอียดเพิ่มเติมที่กองอุทยานแห่งชาติ กรมป่าไม้โทร. 5790529, 5794842