เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสน-เขาสนามเพรียง

เขตรักษาพันสัตว์ป่าเขาสน-เขาสนามเพรียง อยู่ในเขตตำบลโกสัมพี อำเภอเมือง สภาพธรรมชาติเป็นป่าไม้เมืองหนาว มีสนสองใบขึ้นอยู่ทั่วไป การเดิน ทาง เริ่มจากตัวจังหวัดกำแพงเพชร กิโลเมตรที่ ๓๕๘ ไปตามถนนสาย กำแพงเพชร-ตาก ถึงกิโลเมตรที่ ๓๘๐ เลี้ยวซ้ายเข้าไป ๙ กิโลเมตรเศษ