น้ำตกวังชมพู

น้ำตกวังชมพูเป็นน้ำตกขนาดเล็ก มีน้ำไหลในฤดูฝน ห่างจากตัวเมืองประมาณ 30 กิโลเมตร บนเส้นทางช่วงกำแพงเพชร-ตาก