กำแพงป้อมทุ่งเศรษฐี

กำแพงป้อมทุ่งเศรษฐี ตั้งอยู่บนถนนพหลโยธิน ก่อนถึงตัวเมืองเล็กน้อยจะเห็นกำแพงศิลาแลงเป็นป้อม มีใบเสมาเหลืออยู่บริเวณนี้มีวัดเก่าแก่หลายวัด เช่น วันหนองพิกุล วัดซุ้มกอ วัดหนองลังกา เป็นต้น เป็นบริเวณที่พบพระเครื่องลือชื่อของเมืองกำแพงเพชร เช่น พระซุ้มกอ ลีลาเม็ดขนุน ทุ่งเศรษฐี หรือกำแพงเขย่ง เป็นต้น