สระมน

สระมน หรือบริเวณวังโบราณ ด้านเหนือวัดพระแก้ว มีกำแพงดิน สี่เหลี่ยม อยู่เกือบติดกำแพงเมือง ด้านเหนือ ภายในกำแพง มีคูล้อม ๓ ด้าน ตรงกลางขุดสระมน เป็นที่เข้าใจว่า บริเวณสระมนนี้ เป็นวัง ส่วนปราสาทราชฐาน ไม่มีเหลือยู่เลย เมื่อขุดลอกสระ แล้วตกแต่งบริเวณ พบฐานศิลาแลง บางตอน และได้พบกระเบื้องมุงหลังคา ตกหล่นอยู่ทั่วไป