ตลาดกล้วยไข่ ริมทางสายกำแพงเพชร-นครสวรรค์

ตลาดกล้วยไข่ ริมทางสายกำแพงเพชร-นครสวรรค์

ตลาดกล้วยไข่ตั้งอยู่ริมทางสายกำแพงเพชร-นครสวรรค์ ตรงกิโลเมตรที่ 343 มีเพิงขายกล้วยไข่ทั้งดิบและสุก กล้วยฉาบ และสินค้าพื้นเมืองอื่น ๆ เป็นระยะทางยาวประมาณ 200 เมตร