ที่ทำการหน่วยศิลปากรประจำจังหวั

ที่ทำการหน่วยศิลปากร ประจำจังหวัดกำแพงเพชร ตั้งอยู่เลยวัดพระแก้ว ไปตามเส้นทางกำแพงเพชร - พรานกระต่าย มีทางลูกรังแยกเข้าไปทางซ้ายมือ ตรงประตูสะพานโคม ประมาณ ๓๐๐ เมตร เป็นหน่วยงาน ที่รับผิดชอบ การบูรณะขุดแต่ง อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร