สวนรุกขชาติสกุโณทยาน

สวนรุกขชาติสกุโณทยาน อยู่ตรงกิโลเมตรที่ ๓๓ แยกขวามือไปประมาณ ๕๐๐ เมตร สวนรุกชาติสกุโณทยาน เป็นชื่อที่ได้รับพระราชทาน จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เมื่อคราวที่เสด็จประพาส ภาคเหนือปี ๒๕๐๑ ในบริเวณสวนรุกขชาติมี น้ำตกวังนกนางแอ่น ซึ่งเป็นน้ำตกสูงประมาณ ๑๐ เมตร ลงมาตามลำธาร ที่มีก้อนหินใหญ่น้อย เรียงรายสวยงาม ก้อนหินเหล่านี้ ถูกกระแสน้ำกัดเซาะ จนเป็นแท่งสี่เหลี่ยม ขนาดไล่เลี่ยกันวางซ้อน ๆ ลดหลั่นอย่างเป็นระเบียบ