วัดสะพานหิน

วัดสะพานหิน โบราณสถานด้านทิศตะวันตกของกำแพงเมืองที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง วัดนี้ตั้งอยู่บนเนินลูกเตี้ยสูงประมาณ 200 เมตรครับ มีทางเดินปูด้วยหินชนวนแผ่นบาง ๆ จนถึงบริเวณลานวัด มีวิหารก่อ ด้วยอิฐมีเสาก่อด้วยศิลาแลง 4 แถว 5 ห้อง ภายในเป็นที่ประดิษฐานพระ ปางประทานอภัยสูง 12.50 เมตร เรียกว่า "พระอัฏฐารส" ครับ