พระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหง

พระบรมราชานุสาวรีย์ พ่อขุนรามคำแหงมหาราช ประดิษฐานอยู่ตรงข้าม คนละฝั่งถนนกับวัดมหาธาตุ มีพระบรมรูปหล่อขนาดใหญ่ อยู่บนแท่นสูง ด้านข้าง แท่นมีภาพหลักจารึก พระราชกรณียกิจของพระองค์