วัดสวนแก้วอุทยานใหญ่

วัดสวนแก้วอุทยานใหญ่ อยู่ไม่ห่างจากวัดเจดีย์เจ็ดแถวนักครับ มีกำแพงศิลาแลงล้อมรอบ สิ่งสำคัญของวัดนี้ก็คือเจดีย์ทรงลังกา ที่ตั้งอยู่บนฐานสี่เหลี่ยมจัตุรัส ทำให้ดูแปลกตากว่าเจดีย์ทรงลังกาวัดอื่นๆ ครับ