ศูนย์ศึกษาและอนุรักษ์เดาสังคโลก

ศูนย์ศึกษาและอนุรักษ์เตาสังคโลก (เตาทุเรียง) ตั้งอยู่ที่บ้านเกาะน้อยครับ ห่างจากอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย ไปทางทิศเหนือประมาณ ๕ กิโลเมตร มีเตาเผาที่ขุดพบแล้วกว่า ๕๐๐ เตา ในบริเวณยาวประมาณ ๑ กิโลเมตร ถือได้ว่าเป็นนิคมอุตสาหกรรมของเมืองศรีสัชนาลัย มีการขุดพบ เครื่องสังคโลก ทั้งในสภาพสมบูรณ์และแตกหักเป็นจำนวนมาก ลักษณะเตาเผาจะเป็นรูปยาวรีคล้ายประทุนเรือจ้าง ยาวประมาณ ๗-๘ เมตร ศูนย์ศึกษาฯ ดังกล่าว ปัจจุบันมีอยู่ ๒ อาคาร ซึ่งตั้งอยู่บริเวณเตาที่ใช้เป็นที่ศึกษา มีหมายเลขเตาที่ใช้เรียกในการศึกษา คือ เตาที่ ๔๒ และเตาที่ ๖๑ ภายในตัวอาคาร จะมีการตั้งแสดงโบราณวัตถุเอกสารทางวิชาการ ตลอดจนวิวัฒนาการเครื่องถ้วยสมัยโบราณให้นักท่องเที่ยวชมอีกด้วยครับ