ทุ่งหญ้ากงวังหรือทุ่งกงวัง

ทุ่งหญ้ากงวังหรือทุ่งกงวัว จากหน่วยพิทักษ์ถ้ำห้วยประหลาด บริเวณหลักกิโลเมตรที่ 31 ของ ทางหลวงสายหล่มสัก-ชุมแพครับ ลึกเข้าไป ทางด้านหลังของหน่วยพิทักษ์ถ้ำห้วยประหลาดประมาณ 20 กิโลเมตร จะมีทุ่งหญ้าตามธรรมชาติที่กว้างหลายตารางกิโลเมตร เรียกว่า "ทุ่งหญ้ากงวัง" เป็นทุ่งหญ้าที่มีหญ้าขึ้นอยู่ นานาชนิด เป็นแหล่งอาหารของสัตว์ป่าที่อาศัยอยู่อย่างมากมาย