น้ำตกศรีดิษฐ์

น้ำตกศรีดิษฐ์ เป็นน้ำตกหินชั้น มีน้ำตกตลอดทั้งปี เคยเป็นที่อยู่ของผกค. มาก่อนครับ มีครกตำข้าวที่ ผกค. สร้างขึ้นโดยใช้พลังน้ำตก และที่นี่ เป็นที่พักผ่อนรับประทานอาหารและเล่นน้ำได้ การเดินทางใช้ทาง หลวงหมายเลข 2196 ถึงหลักกิโลเมตรที่ 18 แล้วเข้าทางหลวงหมายเลข 2325 อีกประมาณ 10 กิโลเมตร