น้ำตกเหวทราย

น้ำตกเหวทราย ทางเข้าอยู่ตรงหลักกิโลเมตรที่ 67 ทางหลวงหมายเลข 12 (หล่มสัก-ชุมแพ) ระยะทางเดินเท้า 1 กิโลเมตรครับ เป็นน้ำตก ที่เกิดขึ้นจากห้วยสนามทราย ซึ่งต้นห้วยอยู่ที่ป่าดงดิบที่เรียกว่า ดงแหน่ง ไหลผ่านป่าซำผักคาว ลำห้วยสนามทรายนี้เป็นแนวธรรมชาติ ที่แบ่งเขตแดนระหว่างอำเภอหล่มเก่า จังหวัด เพชรบูรณ์ และอำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ น้ำในห้วยสนามทรายจะไหลไปลงลำน้ำเชิญ และลำน้ำเชิญครับ จะไหลผ่านลงสู่แม่น้ำพองจนถึงเขื่อนอุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น น้ำตกเหวทรายนี้เป็นต้นน้ำตกที่มีความ- สูงสุดในบรรดา น้ำตกทั้ง 5 แห่งซึ่งเกิดจากลำห้วยสนามทราย มีความสูง 20 เมตร บริเวณลำห้วยใต้น้ำตก มีแอ่งน้ำ สามารถเล่นน้ำได้มีบริเวณสำหรับ ตั้งแค้มป์หรือเต็นท์พักแรมได้ครับ ใต้น้ำตกมีชะง่อนหินเป็นเพิง สามารถหลบฝนหรือพักแรมได้ บรรยากาศตามบริเวณลำห้วยน่าเดินเล่น เพราะมีต้นไม้ปกคลุมตลอดเลยครับ