วัดมหาธาตุ

วัดมหาธาตุ ตั้งอยู่ที่ถนนนิกรบำรุงครับ เป็นวัดเก่าแก่ คู่เมืองเพชรบูรณ์ มีเจดีย์ทรงพุ่มข้าวบิณฑ์ แบบสุโขทัย สูงประมาณ ๓ วา สมเด็จพระยาดำรงราชานุภาพ ทรงสันนิษฐานว่า วัดนี้คงสร้างมาแต่ครั้งสุโขทัย เมื่อเดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๑๐ กรมศิลปากร ได้บูรณะพระเจดีย์องค์นี้ และ ขุดพบพระพุทธรูปหลายสมัยครับ